Pozvánka na jednání obecního zastupitelstva

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: bez kategorie
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 13.1.2010
  • Příloh: 1

Obsah příspěvku

Obec Zdechovice v Pardubickém kraji VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZDECHOVICE, konané v pondělí 19. října 2009 v 18,00 hodin v tanečním sále Hostince u zámku ve Zdechovicích I./ Úvod a formality – bez komentáře. II./ Programový blok: 1/ Zámek Zdechovice – návrh na využití z 10.9.2009 2/ Zámek Zdechovice – rozdělení prací 3/ a/ Zřizovací listina ZŠ Zdechovice b/ Zřizovací listina MŠ Zdechovice 4/ Návrh na nominaci na cenu obce Zdechovice 5/ Stanovisko právníka k p.p.č. 150 k.ú. Zdechovice, č.j. 791/09 z 7.9.09 6/ Stavební parcely Spytovice a/ dopis č.j. 798/09 z 8.9.09 b/ dopis č.j. 897/09 z 29.9.09 7/ Odprodeje obecního majetku a/ žádost o prodej p.p.č. 331 k.ú. Zdechovice, č.j. 763/09 z 26.8.09 b/ odprodej p.p.č. 62/8 a 62/9 k.ú. Spytovice 8/ Pronájmy obecního majetku a/ žádost o pronájem garáže č.j. 793/09 z 7.9.09 9/ Žádost o instalaci silničního zrcadla – č.j. 787/09 z 4.9.09 10/ Sídliště Na Rudě a/ nabídka firmy Roček č.j. 832/09 z 17.9.09 b/ smlouva o věcném břemeni pro f. VČE – montáže č.j. 824/09 z 15.9.09 11/ Informace a/ Mazánkova hájovna – dopis č.j. 745/09 z 12.8.09 b/ Upozornění k novele zákona č. 250/00 Sb. 12/ Rozpočtové opatření 13/ Převod pozemků č.j. 908/09 ze 7.10.09 14/ Nákup pozemku pro nájezd na parkoviště u hřbitova, č.j. 906/09 ze 7.10.09 15/ Zpráva KV o plnění usnesení III./ Diskuze, usnesení Ing. Robert Chutic, starosta obce Poslanecký klub se uskuteční v pondělí 12. října v 16,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Zdechovicích