Pozvánka na jednání obecního zastupitelstva 29.6.2020

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: Úřední deska
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 30.6.2020
  • Příloh: 2

Obsah příspěvku

   Obec Zdechovice


v Pardubickém kraji

 

Pozvánka na

 

veřejné zasedání zastupitelstva obce zdechovice č. 4/2020,

 

které se uskuteční v pondělí 29. června 2020 v 18,00 hodin

na Obecním úřadě ve Zdechovicích, Zdechovice č.p. 5

 

 

 

I./ Úvod a formality

 

II./ Programový blok:

1/ Závěrečný účet obce Zdechovice za rok 2019

2/ Rozpočtové opatření č. 2/2020

3/  Nájem části pozemku p.p. č. 377/60 k.ú. Zdechovice 48m2

4/ Žádosti o koupi pozemku

  1. Pozemek p.č. 591/7 k.ú. Zdechovice.
  2. Pozemek p.č. 591/8 k.ú. Zdechovice
  3. Pozemek p.č. 591/9 k.ú. Zdechovice

5/ Žádost o nájem prostor 

6/ Výpůjčka objektu č.p. 8 fara na st.p.č. 51, včetně p.p.č. 184/1 zahrada a p.p.č.184/2 zahrada vše k.ú. Zdechovice

7/ Výběr zhotovitele stavby  

8/ Žádost o prodej pozemku p.č. 69/13 k.ú. Zdechovice

9/ Žádost o pronájem části pozemku p.č. 345/3 k.ú. Zdechovice 

 

 

 

 

 

                                                                                   Radomír Stříška

                                                                                     starosta obce

 

 

Pracovní setkání zastupitelů není svoláváno, ale každý zastupitel může kdykoliv požádat starostu o vysvětlivku (606 660 236).