Pozvánka na jednání obecního zastupitelstva 14.6.2021

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: Úřední deska
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 20.6.2021
  • Příloh: 1

Obsah příspěvku

Obec Zdechovice


v Pardubickém kraji

  

Pozvánka na

 

veřejné zasedání zastupitelstva obce zdechovice č. 3/2021,

 

které se uskuteční v pondělí 14. června 2021 v 17,30 hodin

na Obecním úřadě ve Zdechovicích, Zdechovice č.p. 5

 

 

I./ Úvod a formality

 

II./ Programový blok:

1/ Závěrečný účet obce Zdechovice za rok 2021

2/ Rozpočtové opatření č. 3/2021

3/  Prodej p.p.č. 636 a 128/2 k.ú. Zdechovice

4/ Smlouva o zřízení věcného břemene p.p.č. 492/3, 4

5/ Přeložka STL plynovodu Spytovice

6/ Darovací smlouva č. 7COM-BCZ/2021/44

7/ Smlouva o poskytnutí dotace č. OKŘ/21/71546

8/ Odkup pozemku p.č. 345/6 – orná půda o výměře 4121m2

9/ Změna odpisového plánu MŠ Zdechovice

10/ Poděkování ZŠ a PŠ Svítání

11/ Žádost o pronájem sociálního zařízení v čp. 96 Zdechovice

12/ Žádost o parkování nákladních automobilů v zámeckém areálu

 

  

 

                                                                                   Radomír Stříška

                                                                                     starosta obce

 

 

Pracovní setkání zastupitelů není svoláváno, ale každý zastupitel může kdykoliv požádat starostu o vysvětlivku (606 660 236).