Pořadník na uvolněný byt 1+1 ve Zdechovicích čp. 155

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: bez kategorie
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 30.11.2006
  • Příloh: 1

Obsah příspěvku

Obec Zdechovice v Pardubickém kraji

 

POŘADNÍK na uvolněný byt 1+1 ve Zdechovicích čp. 155
Připravila bytová komise obce

 

Ze seznamu uchazečů o byt, které naše obec eviduje, sestavila bytová komise dne 9. října 2006 tento pořadník:

 

1. Lucie Karlová
2. Michaela Štorková
3. Lucie Kratochvílová a Michal Čišecký
4. David Forst, Zdechovice

 

Ve Zdechovicích dne 11.10.2006

 

 

 

Mgr. Jan Mazal, předseda bytové komise

Ing. Robert Chutic, starosta obce

 

Vyvěšeno dne 13.10.2006
Úřední deska ve Zdechovicích, ve Spytovicích
El. Úřední deska