Oznámení

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: bez kategorie
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 12.12.2006
  • Příloh: 1

Obsah příspěvku

O Z N Á M E N Í

Obec Zdechovice s odvoláním na § 39 odst. 1 zák.č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení) oznamuje, že má v úmyslu pronajmout:

malá řečanská hala č. 46 na st.p.č. 256, celková výměra 995 m2
v k.ú. Zdechovice.

Jedná se o prostory v bývalém areálu NZM Zdechovice.

 

 

Ve Zdechovicích dne 23.11.2006

Zveřejněno na úřední desce Obecního úřadu ve Zdechovicích čp. 96

Dokument vyvěšen: 23.11.2006 Podpis: Ing. Robert Chutic

Dokument sejmut: Podpis: