Oznámení záměru pronajmout lékařskou ordinaci v čp. 157

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: Obecní záměry
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 4.4.2008
  • Příloh: 0

Obsah příspěvku

O Z N Á M E N Í

Obec Zdechovice s odvoláním na § 39 odst. 1 zák.č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, na základě rozhodnutí obecního zastupitelstva ze dne 18.2.2008, bod 8/ oznamuje záměr pronajmout:
Lékařskou ordinaci v čp. 157 Zdechovice.
Předmětem nájmu jsou tyto prostory: Vstup do čekárny - 6,45 m2
Čekárna - 14,10 m2
Sesterna - 14,10 m2
Ordinace - 14,10 m2
Soc. zařízení personálu - 7,60 m2
Soc. zařízení pro pacienty - 6,10 m2

Za těchto podmínek:
Nájemce zajistí lékařskou péči v běžném rozsahu pro všechny u něho registrované pacienty od pondělí do pátku od 7 do 16 hodin, z toho minimálně 1x týdně ve Zdechovicích čp. 157, ve zbytku doby např. formou návštěvní služby. V době své dovolené nebo jiné nepřítomnosti zajistí nájemce za sebe náhradu ve stejném rozsahu.

Zájemci o předmětný pronájem předají své žádosti na Obecní úřad ve Zdechovicích, nejpozději do 31.3.2008 do 16,00 hodin

Další informace lze získat na Obecním úřadě ve Zdechovicích, 533 11 Zdechovice čp. 96, tel. 466936101.

 

Zveřejněno na úřední desce Obecního úřadu ve Zdechovicích čp. 96 a na elektronické úřední desce.

 

Dokument zveřejněn: 3.3.2008 Podpis: Ing. Robert Chutic, v.r.

Dokument sejmut: