Oznámení záměru - pronájem lék. ordinace

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: Obecní záměry
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 25.11.2008
  • Příloh: 1

Obsah příspěvku

O Z N Á M E N Í Obec Zdechovice s odvoláním na § 39 odst. 1 zák.č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, na základě rozhodnutí obecního zastupitelstva ze dne 13.10.2008, bod 3/ oznamuje záměr pronajmout: Lékařskou ordinaci v čp. 157 Zdechovice. Předmětem nájmu jsou tyto prostory: Vstup do čekárny – 6,45 m2 Čekárna – 14,10 m2 Sesterna – 14,10 m2 Ordinace – 14,10 m2 Soc. zařízení personálu – 7,60 m2 Soc. zařízení pro pacienty – 6,10 m2 Zájemci o předmětný pronájem předají své žádosti na Obecní úřad ve Zdechovicích, nejpozději do 24.11.2008 do 16,00 hodin Další informace lze získat na Obecním úřadě ve Zdechovicích, 533 11 Zdechovice čp. 96, tel. 466936101. Zveřejněno na úřední desce Obecního úřadu ve Zdechovicích čp. 96 a na elektronické úřední desce. Dokument zveřejněn: 6.11.2008 Podpis: R.Chutic,v.r. Dokument sejmut: