Oznámení záměru-prodej části p.č. 561/12 Spytovice

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: Obecní záměry
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 25.11.2008
  • Příloh: 2

Obsah příspěvku

O Z N Á M E N Í Obec Zdechovice s odvoláním na § 39 odst. 1 zák.č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, na základě rozhodnutí obecního zastupitelstva ze dne 13.10.2008 oznamuje záměr prodat část pozemku p.č. 561/12 k.ú. Spytovice. Součástí nabídky je i situační plánek. Zájemci o předmětný pozemek předají své žádosti na Obecní úřad ve Zdechovicích, nejpozději do 24.11. 2008 do 16,00 hodin Další informace lze získat na Obecním úřadě ve Zdechovicích, tel. 466936101. Zveřejněno na úřední desce Obecního úřadu ve Zdechovicích čp. 96 a na elektronické úřední desce. Dokument zveřejněn: 6.11.2008 Podpis: R.Chutic,v.r. Dokument sejmut: