Oznámení záměru - prodej bytu

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: Obecní záměry
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 21.4.2007
  • Příloh: 2

Obsah příspěvku

O Z N Á M E N Í

 

Obec Zdechovice s odvoláním na § 39 odst. 1 zák.č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, na základě rozhodnutí obecního zastupitelstva ze dne 11.12.2006 oznamuje záměr prodat

Byt v obecním vlastnictví v domě čp. 148 ve Zdechovicích. Byt je obsazen uživatelem

Podmínky:
- uživatel má předkupní právo
- ke dni podání nabídky nesmí žadatel vykazovat vůči obci Zdechovice žádné splatné závazky
- splácení kupní ceny obci se nepřipouští
- kupní cena je cena odhadní

Součástí nabídky je i situační plánek.

Zájemci o předmětný byt mohou předat své žádosti na Obecní úřad ve Zdechovicích, nejpozději do 16.2. 2007 do 15,00 hodin

Další informace lze získat na Obecním úřadě ve Zdechovicích, tel. 466936101.

 

Zveřejněno na úřední desce Obecního úřadu ve Zdechovicích čp. 96 a na elektronické úřední desce.

 

Dokument zveřejněn:18.1.2007 Podpis:Ing. Robert Chutic

Dokument sejmut: