Oznámení záměru prodat pozemek

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: Obecní záměry
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 6.9.2007
  • Příloh: 2

Obsah příspěvku

O Z N Á M E N Í

 

Obec Zdechovice s odvoláním na § 39 odst. 1 zák.č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, na základě rozhodnutí obecního zastupitelstva ze dne 23.7.2007 oznamuje záměr prodat

část pozemku p.č. 555/3 k.ú. Zdechovice

Součástí nabídky je i situační plánek.

Další informace lze získat na Obecním úřadě ve Zdechovicích, tel. 466936101.

 

 

Zveřejněno na úřední desce Obecního úřadu ve Zdechovicích čp. 96 a na elektronické úřední desce.

 

Dokument zveřejněn: 3.8. 2007 Podpis: R. Chutic, v.r.

Dokument sejmut: