Oznámení záměru pachtu zemědělských pozemků

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: Obecní záměry
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 31.10.2023
  • Příloh: 1

Obsah příspěvku

Oznámení záměru pachtu zemědělských pozemků
Obec Zdechovice s odvoláním na § 39 odst. 1 zák.č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení) oznamuje, že má v úmyslu propachtovat pozemky k zemědělskému využití:
Předmětem pachtu jsou tyto pozemky ve vlastnictví obce Zdechovice:


Název KÚ: KÚ pro Pardubický kraj - KP Pardubice


Katastrální území.:Zdechovice, 792250 (digitalizované k.ú.)
Číslo LV:10001
Parcelní čísloVýměra (m2)Druh pozemkuVýměra (m2)Evidence
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
485/110514TTP10514PKN
485/38203TTP8203PKN
4889040TTP9040PKN
551/5460OP311PKN
551/10271OP154PKN
551/8356OP356PKN
551/94838OP4838PKN
1905/2268ost. pl.28PKN
Celková výměra: 33444 m2


Katastrální území.:Spytovice, 792241 (digitalizované k.ú.)
Číslo LV:10001
Parcelní čísloVýměra (m2)Druh pozemkuVýměra (m2)Evidence
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2946128OP6128PKN
4151957TTP1957PKN
442/11209TTP1032PKN
442/303255TTP3255PKN
442/336423TTP3008PKN
470/11357TTP452PKN
Celková výměra: 15832 m2


Katastrální území.:Semín, 747319 (digitalizované k.ú.)
Číslo LV:209
Parcelní čísloVýměra (m2)Druh pozemkuVýměra (m2)Evidence
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
372/554486OP4486PKN
Celková výměra:4486 m2
Katastrální území.:Zdechovice, 792250 (digitalizované k.ú.)
Telefon:466 936 101 Url: www.zdechovice.cz E-mail:obec@zdechovice.cz DS: zkza5qh
Fax:466 936 101 Bankovní spojení: KB Pardubice centrum č.ú.: 4626561/0100 IČO: 00274623
Číslo LV:10001
Parcelní čísloVýměra (m2)Druh pozemkuVýměra (m2)Evidence
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
197/451293OP1293PKN
197/552960OP2960PKN
574/13457ost. pl.1350PKN
Celková výměra:5603 m2


Katastrální území.:Spytovice, 792241 (digitalizované k.ú.)
Číslo LV:10001
Parcelní čísloVýměra (m2)Druh pozemkuVýměra (m2)Evidence
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
66/12907TTP2907PKN
146/33273OP273PKN
1544683OP4683PKN
162/14078OP4078PKN
1743369OP3369PKN
177/13490OP3490PKN
1854086OP4086PKN
2022557OP2557PKN
230/14635OP4635PKN
2346804OP6804PKN
5121797vod.pl.615PKN
5461547OP1547PKN
547809OP746PKN
549/1791OP791PKN
550532OP532PKN
551151OP151PKN
552539OP539PKN
553932OP932PKN
554647OP647PKN
5551212OP1212PKN
5562097ost. pl.1604PKN
5392208ost. pl.270PKN
Celková výměra:46468 m2


Katastrální území.:Škudly, 681121 (digitalizované k.ú.)
Číslo LV:43
Parcelní čísloVýměra (m2)Druh pozemkuVýměra (m2)Evidence
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62/48452OP8452PKN
Celková výměra:8452 m2
Katastrální území.:Lhota pod Přeloučí, 681113 (digitalizované k.ú.)
Číslo LV:43
Parcelní čísloVýměra (m2)Druh pozemkuVýměra (m2)Evidence
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
302/16973OP6973PKN
300/59922OP9922PKN
Celková výměra:16895 m2


Celková výměra všech propachtovaných pozemků v k.ú. Zdechovice, Spytovice, Semín, Škudly a Lhota pod Přeloučí 131.180m2.


Podmínky pachtu:
-Roční výše pachtovného za užívání pozemků v příslušném hospodářském roce 3.000,- Kč/rok za 1 ha půdy.
-Pacht na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 roky. Výpovědní lhůta běží od 1.10. příslušného hospodářského roku.
Telefon:466 936 101 Url: www.zdechovice.cz E-mail:obec@zdechovice.cz DS: zkza5qh
Fax:466 936 101 Bankovní spojení: KB Pardubice centrum č.ú.: 4626561/0100 IČO: 00274623
-Propachtovatel může vypovědět pacht také z důvodu realizace záměru využití pozemků pro výstavbu dle územního plánu, výpovědní lhůta je v tomto případě dvanáct měsíců tak, aby pacht skončil koncem pachtovního roku, kterým se rozumí období od 1.října do 30.září následujícího roku
-Předmětné pozemky budou užívány pouze k zemědělské činnosti s péčí řádného hospodáře a v souladu se zásadami správné zemědělské praxe, dodržovat platné právní předpisy Evropské Unie a České republiky, týkající se zemědělské výroby, ochrany půdního fondu a životního prostředí. Pachtýř nese veškerou odpovědnost za jejich porušení.


Zveřejněno na úřední desce Obecního úřadu ve Zdechovicích čp. 5
Dokument vyvěšen: 18.8.2023 Podpis:
Dokument sejmut: