Oznámení záměru odkoupení pozemků

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: Obecní záměry
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 5.10.2010
  • Příloh: 2

Obsah příspěvku

O Z N Á M E N Í

Obec Zdechovice na základě rozhodnutí obecního zastupitelstva ze dne 20.9.2009 oznamuje záměr koupit:

id. ½ pozemkových parcel č. 198/4 o výměře 23797m2 (orná půda), p.č. 198/7 o výměře 919m2 (ost.plocha) a p.č. 198/11 o výměře 16m2 (ost.plocha) v k.ú. Zdechovice.

Zveřejněno na úřední desce Obecního úřadu ve Zdechovicích čp. 96 a na elektronické úřední desce.

Dokument zveřejněn: 16.9.2010                                          Podpis:R.Chutic,v.r.

Dokument sejmut: