Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: Úřední deska
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 18.10.2021
  • Příloh: 1

Obsah příspěvku

Obecní úřad Zdechovice

533 11 Zdechovice č.p. 5

 

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí

pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

konané ve dnech 8. a 9. října 2021

 

V souladu s ustanovením § 14c odst. 1 písm. d) a odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb.,            o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

 

s v o l á v á m

 

první zasedání okrskové volební komise (okrskových volebních komisí)

 

pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021,  a to tak, že:

 

 

pro volební okrsek č. 1 se sídlem: zasedací místnost Obecního úřadu Zdechovice, Zdechovice č.p.. 5

 

se toto uskuteční dne 15.9.2021 od 15,45 hodin

 

v: zasedací místnosti Obecního úřadu Zdechovice, Zdechovice č.p. 5,

 

 

pro volební okrsek č. 2 se sídlem: SC Spytovice, Spytovice č.p. 69

 

se toto uskuteční dne 15.9.2021 od 15,30 hodin

 

v: zasedací místnosti Obecního úřadu Zdechovice, Zdechovice č.p. 5,

 

Je nezbytné, aby zástupce delegovaný nebo jmenovaný do okrskové volební komise se na toto zasedání dostavil s platným průkazem totožnosti (občanským průkazem nebo cestovním dokladem), a to za účelem ověření jeho totožnosti.

 

                                                                      

                                                                                                                                                                                             

V Zdechovicích  dne 13.9.2021                                                                                                                                                                  

                                                                                                            ………………………..

                                                                                                          podpis starosty