Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí pro volby 23.-24.9.2022

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: Úřední deska
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 1.10.2022
  • Příloh: 1

Obsah příspěvku

Radomír Stříška, starosta obce

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí č. 1 a 2

pro volby do zastupitelstva obce

Zdechovice

a pro volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR

konané ve dnech 23. a 24. září 2022

 

V souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. e) a odst. 2 a v souladu s ustanovením § 70 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

 

 

s v o l á v á m

 

první zasedání okrskové volební komise

 

pro volby do zastupitelstva obce Zdechovice a 1/3 Senátu Parlamentu ČR,

 

a to tak, že:

 

 

pro volební okrsek č. 1 se sídlem: zasedací místnost Obecního úřadu Zdechovice, Zdechovice č.p. 5

 se toto uskuteční dne 2.9.2022 od 15,45 hodin

v: zasedací místnosti Obecního úřadu Zdechovice, Zdechovice č.p. 5,

  

pro volební okrsek č. 2 se sídlem: SC Spytovice, Spytovice č.p. 69

 se toto uskuteční dne 2.9.2022 od 16,00 hodin

v: zasedací místnosti Obecního úřadu Zdechovice, Zdechovice č.p. 5,

  

Je nezbytné, aby zástupce delegovaný nebo jmenovaný do okrskové volební komise se na toto zasedání dostavil s platným průkazem totožnosti (občanským průkazem nebo cestovním dokladem, popř. průkazem o povolení k pobytu pro cizího státního příslušníka EU), a to za účelem ověření jeho totožnosti.

                                                                      

 

                                                                                                                                                                                             

V Zdechovicích dne 29.8.2022