Oznámení o době a místě konání voleb do Parlamentu ČR

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: bez kategorie
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 30.5.2010
  • Příloh: 1

Obsah příspěvku

O z n á m e n í
o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
v obci Zdechovice

Starosta obce Zdechovice podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

o z n a m u j e :

 

1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční

v pátek dne 28. května 2010 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
v sobotu dne 29. května od 8.00 hodin do 14.00 hodin

2. Místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost: v tanečním sále Hostince u zámku ve Zdechovicích, čp. 20
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: ve Zdechovicích,
na Staré Pile a Zbraněvsi

ve volebním okrsku č. 2
je volební místnost: ve Spytovicích čp. 14
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: ve Spytovicích

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství
České republiky (platným občanským průkazem, cestovním diplomatickým nebo služebním pasem, cestovním průkazem České republiky).

4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.
V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

 

 

Ve Zdechovicích, dne 13. května 2010 ...................................


                                                                                     Ing. Robert Chutic,
                                                                                        starosta obce