Neoprávněné odběry pitné vody z vodovodního řadu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: bez kategorie
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 30.9.2018
  • Příloh: 1