Nabídka úklidu v zámeckém parku

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: bez kategorie
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 31.3.2012
  • Příloh: 1

Obsah příspěvku

Obec Zdechovice
v Pardubickém kraji

nabízí úklid v porostech parku zámku ve Zdechovicích
práce budou probíhat výhradně každý víkend se srazem zájemců u západní brány zámku - šedá plechová vrata, která označujeme jako „devítku".
Řízení prací má na starosti pan Radomír Stříška (telefon: 774216506), který Vám přidělí úsek a dohodne s Vámi podrobnosti. Následně od Vás práci převezme, vystaví doklad o příjmu za odvážené dřevo. Cena za palivové dřevo bude do 400 Kč/m2.
Začínáme v sobotu dne 3. března 2012 v 9 hodin.

Ve Zdechovicích, dne 28. 2. 2012