Nabídka pozemků k pronájmu

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: Úřední deska
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 5.4.2020
  • Příloh: 1

Obsah příspěvku

ČESKÁ REPUBLIKA -  Státní pozemkový úřad nabízí k pronájmu  pozemek  v k.ú. Zdechovice:

KN, p.č. 517/4, výměra 201 Katastrnemovitostí - ostatní plocha