Nabídka dřeva drobným samovýrobcům

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: bez kategorie
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 31.10.2011
  • Příloh: 1

Obsah příspěvku

Obec Zdechovice
nabízí drobným samovýrobcům možnost zpracování a odvozu dřeva z parku zámku ve Zdechovicích

Základní pravidla:
1/ práce v parku je povolena v pracovní dny od 7 do 16 h, po dohodě vyjímečně i o volných dnech, každý zájemce je povinen přijít na obecní úřad a pracoviště mu bude určeno
2/ práci provádí každý na svůj náklad, riziko a nebezpečí - před zahájením práce každý podepíše v tomto smyslu na obecním úřadě prohlášení
3/ rezervace se neprovádí, odvoz dřeva se ukončuje každý den, tj. co zůstane neodvezeno, může být nazítří předáno jinému zájemci
4/ vstup do objektů není povolen
5/ kouření a rozdělávání ohňů v areálu parku není povoleno
6/ ukončení práce v parku zájemce ohlásí na obecním úřadě a vyrovná se s obcí
7/ Ceny:
a/ štěpky ze zpevněných ploch - zdarma za naložení a odvoz
b/ drobné dřevo (do 15 cm na pařezu) severně od bývalého kina - zdarma za zpracování, větve uložit na hromady
c/ palivové dřevo všech průměrů, vcelku nebo našpalkované plné i duté za 150 Kč za prostorový metr

Ve Zdechovicích, dne 08.06. 2011