Mateřská škola Zdechovice: výsledků zápisu pro školní rok 2021-22

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: Úřední deska
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 30.9.2021
  • Příloh: 3

Obsah příspěvku

V seznamu nemohou být uvedena jména, děti jsou zde uvedeny pod registračními čísly, které jim pro tyto účely byly přiděleny. 

O přijetí jednotlivých dětí bylo v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu dítěte v MŠ. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, zákonní zástupci však mohou o jeho vydání požádat. 

Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zákonnému zástupci předáno osobně do vlastních rukou, 14. 6. během provozní doby MŠ nebo po dohodě termínu s ředitelkou MŠ. Pokud to nebude možné osobně, bude doručeno poštou.