Kotlíkové dotace 2022

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: Úřední deska
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 31.8.2022
  • Příloh: 3

Obsah příspěvku

od 1. září 2022 vstoupí v platnost zákaz provozu kotlů na pevná paliva první a druhé emisní třídy a kotlů bez emisní třídy.


Občané budou mít v následujících týdnech a měsících poslední možnost získat na výměnu
těchto starých kotlů dotaci. Pardubický kraj připravuje výzvu pro žadatele z domácností s nižšími
příjmy na předkládání žádostí o dotaci na výměnu výše uvedených kotlů za nový ekologický zdroj
tepla.


Vyhlášení výzvy je naplánováno na květen 2022 a příjem žádostí bude zahájen v Červnu 2022.
Ukončení příjmu žádostí bude 31. srpna 2022.


Pokud budou občané po prvním září ještě využívat nevyhovující kotel, avšak budou mít podanou
žádost o kotlíkovou dotaci, nebudou při kontrole ze strany obecních úřadů s rozšířenou
působností po dobu následujících dvou let pokutováni. V případě provozování nevyhovujících
kotlů bez podání žádosti o kotlíkovou dotaci však hrozí pokuta až 50 000 Kč.
Bližší informace k podmínkám kotlíkových dotací pro nízkopříjmové domácnosti jsou uvedeny
v pnloženém dokumentu. Zájemci o dotaci získají další informace na webu Pardubického kraje

https://www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace

 Zde mají možnost vyplnit dotazník (tzv. před registraci), díky němuž zapsání
zájemci obdrží včas upozornění, že Pardubický kraj vyhlašuje výzvu na předkládání žádostí.
Součástí tohoto upozornění bude odkaz na stránky kotlíkových dotací a další základní informace.
Zapsání zájemci budou muset následně podat řádnou žádost. Předregistrace je nebude nijak
zvýhodňovat před žadateli, kteří ji neprovedou.