Informace poskytnuté na základě zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím č. 1-2020

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: Zákon 106/1999 sb.
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 31.12.2023
  • Příloh: 2

Obsah příspěvku

Dne 17.11.2020 byla obci Zdechovice doručena žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Odpověď byla odeslána 26.11.2020.