Informace poskytnuté na základě zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím č.2-2021

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: Zákon 106/1999 sb.
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 31.12.2024
  • Příloh: 6

Obsah příspěvku

Dne 4.1.2021 byla obci Zdechovice doručena žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Odpověď byla odeslána 19.1.2021.