ČR -Státní pozemkový fond - Oznámení o zamýšleném převodu pozemků

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: Úřední deska
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 11.5.2022
  • Příloh: 1

Obsah příspěvku

Oznámení o zamýšleném převodu

SPÚ oznamuje

zamýšlený převod pozemků nebo jejich ideálních částí, u nichž nelze doložit listinnými doklady vlastnické právo státu:

Pozemky v Obci Zdechovice, k.ú. Spytovice

 

SPÚ vyzývý k podání případných námitek vlastniíckého práva jiné osoby, a to nejpozději do 11.5.2022.

Případné námitky je nutné učinit písemným podáním na KPÚ pro Pardubický kraj, Boženy Němcové 231, Pardubice