Centrum pro komplexní nakládání s odpady Zdechovice

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: bez kategorie
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 21.10.2013
  • Příloh: 1

Obsah příspěvku

Krajský úřad podle ustanovení § 8 odst. 2 zákona oznamuje zveřejnění stručného shrnutí údajů žádosti na portálu veřejné správy (http://www.env.cz/www/ippc.nsf) a na své úřední desce na dobu 30dnů. V této lhůtě může každý zaslat krajskému úřadu své vyjádření k žádosti. Do podkladů žádosti lze nahlížet, pořizovat z ní výpisy, opisy, popřípadě kopie v úřední dny (Po a St od 8:00 – 17:00 hodin)na Krajském úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, oddělení integrované prevence.