Místo konání: Zdechovice Kategorie události: Samospráva

Obec Zdechovice


v Pardubickém kraji

 

Pozvánka na

 veřejné zasedání zastupitelstva obce zdechovice č. 6/2021,

které se uskuteční v pondělí 29. listopadu 2021 v 17,30 hodin

na Obecním úřadě ve Zdechovicích, Zdechovice č.p. 5

 

I./ Úvod a formality

 II./ Programový blok:

1/ Rozpočtové opatření č. 6/2021

2/ Pronájem skladovací haly ve Zdechovicích

3/ Cyklostezka Zdechovice – Spytovice - kupní smlouvy pro odkup pozemků

4/ Smlouva o poskytnutí dotace z Programu „Podpora činnosti a provozu turistických informačních center v Pardubickém kraji“

5/Nabídka pozemku v k.ú. Spytovice

6/ Žádosti MŠ Zdechovice a ZŠ Zdechovice o příspěvek na provoz v roce 2022

7/ Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu obce

  • Česká faustballová asociace
  • Klub důchodců Zdechovice
  • Sokol Zdechovice z.s.
  • Ješci Zdechovice z.s.

8/ Nová odpadová legislativa

 

                                                                                   Radomír Stříška

                                                                                     starosta obce

Pracovní setkání zastupitelů není svoláváno, ale každý zastupitel může kdykoliv požádat starostu o vysvětlivku (606 660 236).