Zveřejnění záměru odkoupení pozemků Spytovice

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: Obecní záměry
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 15.5.2012
  • Příloh: 1

Obsah příspěvku

O Z N Á M E N Í

 

Obec Zdechovice na základě rozhodnutí obecního zastupitelstva ze dne 26.9.2011 oznamuje záměr koupit:

- Pozemek vedený ve zjednodušené evidenci - původ parcely je pozemkový katastr (PK) - parcelní číslo 436/1 v k.ú. Spytovice o výměře 1.666m2
- Pozemkové parcely p.č. 379/23, 382/2, 420/2 a 423/2 v k.ú. Spytovice o celkové výměře 4.364m2
- Pozemkové parcely č. 423/2 a 423/3 v k.ú. Spytovice o celkové výměře 22m2.

Zveřejněno na úřední desce Obecního úřadu ve Zdechovicích čp. 96 a na elektronické úřední desce.

 

Dokument zveřejněn: 20.4.2012                                           Podpis:

Dokument sejmut: