Zveřejnění záměru nájmu sociálního zařízení v čp. 96

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: Obecní záměry
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 30.6.2021
  • Příloh: 1

Obsah příspěvku

O Z N Á M E N Í

 

 

Obec Zdechovice s odvoláním na § 39 odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, oznamuje záměr:  

 

pronajmout sociální zařízení v č.p. 96 pro využití pouze obsluhou zmrzlinového stánku.

 

 

Obec Zdechovice vyzývá občany, aby vznesli v zákonné lhůtě své připomínky k zamýšlenému záměru.

 

Zveřejněno na úřední desce Obecního úřadu ve Zdechovicích čp. 5 a e-desce

 

 

 

Dokument vyvěšen:   27.5.2021                 Podpis:

 

 

 

 

 

Dokument sejmut: