Rozpočtové opatření č. 5/2023

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: Rozpočet
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 30.6.2024
  • Příloh: 1

Obsah příspěvku

Obec Zdechovice, Pardubický kraj
Rozpočtové opatření č. 5/2023
Schváleno zastupitelstvem obce Zdechovice dne 30.10.2023 pod b. č. 6/2023/2

V souladu s § 16 ods. 1 písmeno c) a odst. 3. písmeno a) a b) zákona 250/2000 Sb, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, se rozpočet upravuje z důvodu přesunu prostředků, při němž se příjmy a výdaje navzájem ovlivňují, aniž by se změnil schválený rozdíl celkových příjmů a výdajů, a použití nových příjmů a rozpočtem nezajištěných výdajů, a to zvýšením celkového objemu rozpočtu takto:

 

Příjmy povýšit:
§                položka       ÚZ           Org.               Kč
             /   4116      143533092                         275 362,01 Průt. dotace pro MŠ z op. progr. JAK (podíl ESF)
             /   4116      143133092                           83 485,99 Průt. dotace pro MŠ z op. progr. JAK (podíl SR)
             /   1333                                                     60 000,00 Příjem z poplatků za ukládání odpadů- nad RU 

Celkem                                                                418 848,00 

Výdaje povýšit:
§                položka        ÚZ            Org.              Kč
3111   /    5336        143533092                        275 362,01 Průt. dotace pro MŠ z op. progr. JAK(podíl ESF)
3111   /    5336        143133092                          83 485,99 Průt. dotace pro MŠ z op. progr. JAK(podíl SR)

6320   /    5163                                                       25 000,00 Pojištění - nad RS
6399   /    5362                                                       35 000,00 Platby daní státnímu rozpočtu- nad RS
Celkem                                                                   418 848,00


Vypracovala:L. Zemanová, H. Procházková,Ing. K. Kočová


Ve Zdechovicích, projednáno ve finančním výboru 25.10.2023


Vysvětlivky některých zkratek:
RS = schválený rozpočet
RU = upravený rozpočet
DHM - dlouhodobý hmotný majetek
DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek
ZO - zastupitelstvo obce