ROZPOČET OBCE ZDECHOVICE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ NA ROK 2024

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: Rozpočet
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 30.6.2025
  • Příloh: 3

Obsah příspěvku

OČEKÁVANOU SKUTEČNOST A SCHVÁLENÝ ROZPOČET PŘEDCHOZÍHO ROKU NAJDETE  NA:

 

https://monitor.statnipokladna.cz/ucetni-jednotka/00274623/prehled?rad=t&obdobi=2311

 

V souladu se zákonem č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2017 Sb., oznamujeme, že schválený rozpočet, rozpočtová opatření, která mění schválený rozpočet, schválený závěrečný účet, schválený střednědobý výhled rozpočtu:
jsou zveřejněny na internetových stránkách na adrese www.zdechovice.cz a do jejich listinné podoby je možno nahlédnout na obecním úřadě s adresou Obec Zdechovice, Zdechovice č.p. 5, 533 11 Zdechovice, kancelář obce, a to vždy v úředních hodinách obecního úřadu.