Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 6.12.2010 a 13.12.2010

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: bez kategorie
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 31.12.2010
  • Příloh: 1

Obsah příspěvku

Obec Zdechovice
v Pardubickém kraji

Pozvánka na
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZDECHOVICE, Č. 9/2010
konané v pondělí 06. a 13. prosince 2010
v 18,00 hodin v tanečním sále
Hostince u zámku ve Zdechovicích

I./ Úvod a formality
II./ Programový blok:

A/ Část na jednací den 6.12.2010
1/ Rozpočtové provizorium obce pro rok 2011
2/ Zpráva kontrolního výboru
3/ Informace k přeložce traf ve Zdechovicích
4/ Informace BWM, a.s. k uložení sutí ze staveb obce
5/ Změna územního plánu obce (hřbitov)
6/ Smlouva o bezúplatném převodu pozemků pod chodníky
7/ Žádost p. Kárníka č.j. 1045/2010 z 16.11. 2010
8/ Smlouva o účelové dotaci pro hasiče
9/ Informace o plynu pro Zdechovice
10/ Žádost obce Morašice č.j. 1056/10 z 19.11.10
11/ Žádost fy Jakrastav o pronájem skladu
12/ Návrh na předání nové obecní sekačky hasičům Zdechovice do tomboly
13/ Nabídka na odkoupení domu čp. 45 ve Zdechovicích
14/ Dovolená za r. 2009 - souhlas s proplacením
III./ Diskuze, usnesení k části A/

B/ Část na jednací den 13.12.2010

15/ Odměny poslancům
16/ Cena za odvoz TKO pro rok 2011
17/ Rozpočtové opatření obce č. 5/ 2010
18/ ZTV Na Rudě - opěrné zdi - vícepráce

III./ Diskuze, usnesení k části B/

Poslanecký klub k části programu ad A/ se uskuteční v pondělí 29. 11. 2010 v budově Obecního úřadu ve Zdechovicích od 17 hodin.
Poslanecký klub k části programu ad B/ se nesvolává, rámcová informace bude poskytnuta odbornými pracovníky dne 29.11.2010
Důvodová zpráva s přílohami k části A/ bude distribuována na zasedání poslaneckého klubu dne 29.11.2010.
Důvodová zpráva s přílohami k části B/ bude distribuována do 10. 12. 2010.
Program všech jednání byl sestaven na zasedání Poradního sboru starosty obce dne 22.11.2010.

Ve Zdechovicích, dne 24. listopadu 2010

                                                                         Ing. Robert Chutic, starosta obce