Oznámení záměru 16092010

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: Obecní záměry
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 31.12.2010
  • Příloh: 1

Obsah příspěvku

O Z N Á M E N Í

Obec Zdechovice s odvoláním na § 39 odst. 1 zák.č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení) v souladu s rozhodnutím obecního zastupitelstva ze dne 9.6.2003 oznamuje, že má v úmyslu pronajmout:

2) Velká řečanská hala č. 56 na st.p.č. 255,
výměra 1642m2, k pronájmu 1444m2

3) Hala č. 61 na st.p.č. 250,

4) Plechová hala č. 63 na st.p.č. 258, výměra 228 m2
k pronájmu 3 stání
7) volná plocha zpevněná na st.p.č. 81/21, část o výměře 8.400m2
k pronájmu 2200m2
v k.ú. Zdechovice.

Jedná se o prostory v bývalém areálu NZM Zdechovice.

 

Zveřejněno na úřední desce Obecního úřadu ve Zdechovicích čp. 96 a na elektronické úřední desce

Dokument vyvěšen: 16.9.2010                                   Podpis:R.Chutic,v.r.

Dokument sejmut: