Místo konání: Zdechovice Kategorie události: Samospráva

Pozvánka na

 

veřejné zasedání zastupitelstva obce zdechovice č. 3/2023,

 

které se uskuteční v pondělí 3. dubna 2023 v 17,30 hodin

na Obecním úřadě ve Zdechovicích, Zdechovice č.p. 5

 

I./ Úvod a formality

 

II./ Programový blok:

1/ Žádost o umožnění svatby v zámeckém parku

2/ Rozpočtové opatření obce č. 1/2023

3/ Rozpočtové opatření obce č. 2/2023

4/ Žádost o využití pozemku v areálu zámku na nácvik a konání závěrečných zkoušek motocyklů

5/ Návrh smluv – darování kostela sv.Petra a Pavla ve Zdechovicích

6/ Návrhy smluv : Dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací, Smlouvy o pachtu a provozování vodovodu a kanalizace

7/ Žádost o finanční podporu:

  1. Domov u fontány
  2. Linka bezpečí, z.s.
  3. Rodinné integrační centrum
  4. Jiří Suchánek
  5. Základní škola a PŠ Svítání

8/ Změna č. 1 územního plánu Zdechovice

  1. Výběr zpracovatele
  2. Souhlas s podáním žádosti o dotaci

9/ Odkup p.č. 375/9 k.ú. Zdechovice

10/  Cyklostezka Zdechovice – Spytovice

11/ Potřebné a nepotřebné pozemky pro ŘSD

12/ Sídliště RD, lokalita Z4 

 

                                                                                   Radomír Stříška

                                                                                     starosta obce

 

 

Podkladové materiály obdrží zastupitelé do svých e-mailových schránek

 

Pracovní zastupitelstvo není svoláno, v případě jakýkoliv dotazů se obraťte na starostu obce – buď osobně nebo telefonicky.