Místo konání: Zdechovice Kategorie události: Samospráva

Pozvánka na

 

veřejné zasedání zastupitelstva obce zdechovice č. 7/2023,

 

které se uskuteční ve středu 13. prosince 2023 v 17,30 hodin

na Obecním úřadě ve Zdechovicích, Zdechovice č.p. 5

 

 

 

I./ Úvod a formality

II./ Programový blok:

1/ OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

2/ Stanovení výše úhrady za zapojení do obecního systému pro odkládání komunálního odpadu právnickými a podnikajícími fyzickými osobami

3/ Rozpočtové opatření č. 6/2023

4/ Schválení rozpočtu ZŠ na rok 2024

5/ Schválení rozpočtu MŠ na rok 2024

6/ Poskytnutí dotace Krajské knihovně v Pardubicích na nákup výměnného fondu v roce 2024

7/ Poskytnutí příspěvku Sdružení přátel Pardubického kraje

8/ Rozpočet obce na rok 2024

9/ Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ Zdechovice na r. 2025-2028

10/ Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Zdechovice na r. 2025-2028

11/ Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Zdechovice na r. 2025-2028

12/ Zpráva kontrolního výboru

13/ Smlouva o spolupráci při zabezpečování požární ochrany s obcí Horušice

14/ Sportovní akce 1.a2. června 2024:

  1. Žádost o souhlas s konáním sportovní akce na pozemcích obce
  2. Žádost o souhlas s konáním sportovní akce na lesních pozemcích obce

15/ Nájem 200m2 volné plochy na st.p.č. 260 k.ú. Zdechovice

16/ Dohoda o vytvoření společného školského obvodu základní školy

17/ Nabídka na úplatný převod pozemků

18/ Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IV-12-2027234/SOBS/VB/001/PA-SPYTOVICE

19/Smlouva o zřízení věcného břemene pozemkové služebnosti inženýrské sítě č.2010C23/44

20/Smlouva o zřízení věcného břemene pozemkové služebnosti inženýrské sítě č.2009C23/44

21/ Plán financování obnovy vodovodu a kanalizace v majetku obce Zdechovice na období 2024-2033

22/  Smlouva o spolupráci při přípravě a realizaci stavby č,: 043-2023

23/ Pacht zemědělských pozemků

24/ Darování kostela sv.Petra a Pavla ve Zdechovicích

 

 

 

 

 

                                                                                   Radomír Stříška

                                                                                     starosta obce