Místo konání: Zdechovice Kategorie události: Samospráva

Pozvánka na

 

veřejné zasedání zastupitelstva obce zdechovice č. 1/2024,

 

které se uskuteční v pondělí 12. února 2024 v 17,30 hodin

na Obecním úřadě ve Zdechovicích, Zdechovice č.p. 5

 

DOPLNĚNÍ PROGRAMU:

I./ Úvod a formality

II./ Programový blok:

1/ Návrh na odkup p.č.373 k.ú. Zdechovice

2/ Rozpočtové opatření č. 7/2023

3/ Stanovení výše úhrady za zapojení do obecního systému pro odkládání komunálního odpadu pro příspěvkové organizace obce

4/ Smlouva o spolupráci s Pardubickým krajem

5/ Snížení poskytované dotace na rok 2024 pro Sokol Zdechovice z.s.

6/ Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby číslo: IV-12-2021709/SoBS VB/2 Zdechovice p.č. 380/15-knn

7/ Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby číslo: IV-12-2024187

8/ Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku č.j. UZSVN/HPU/11098/2023-HPUM

9/ Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby číslo: IV-12-2027234/SOBS/VB/001/PA-SPYTOVICE

10/  Pacht pozemků k zemědělskému využití

11/ Smlouva s ČEZ na přeložku sítí – pro akci rekonstrukce komunikace Na Stavci

12/  1.změna územního plánu

13/ Studie – nová mateřská škola

14/ Ukončení spolupráce s firmou INESO

 

 

 

 

 

                                                                                   Radomír Stříška

                                                                                     starosta obce