Místo konání: Zdechovice Kategorie události: Ostatní

UPOZORNĚNÍ
na odstávku elektřiny
č. 110060888750


dne 10. 5. 2023 od 7:30 do 13:30 hodin
Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality:
Zdechovice (okres Pardubice)
část obce Spytovice
č. p. 27, 28, 30, 31, 34, 35, 36, 38-42, 51, 52, 58, 65, 67
kat. území Spytovice (kód 792241): parcelní č. 66/5

UPOZORNĚNÍ
Dotčené zařízení distribuční soustavy je nutné i v době odstávky považovat za zařízení pod napětím, a proto
vás žádáme o dodržení všech zásad bezpečnosti a provedení opatření potřebných k zamezení případných škod na
zdraví a majetku. | Provozovatelé výroben elektřiny jsou povinni zajistit přerušení dodávky elektřiny z výrobny do
vypnutého úseku distribuční soustavy.