Vážení spoluobčané,
Vláda vyhlásila celoplošnou karanténu a další omezení týkající se volného pohybu osob na území celého státu s platností od 16. 3. 2020 0.00 hod.  Je velmi důležité, aby se zejména senioři a lidé chronicky nemocní vyhnuli místům s větším počtem lidí. Sledujte sdělovací prostředky a řiďte se pokyny vlády a hygieniků. Po dobu nouzového stavu jsou upraveny úřední hodiny obecního úřadu a provozní doby některých ostatních nabízených služeb obce Zdechovice viz. níže na stránce.
Buďte prosím ohleduplní a obezřetní.
 

Důležité kontakty

Státní zdravotní ústav
Infolinka pro dotazy týkající se koronaviru (v provozu nepřetržitě)

+420 724 810 106

Infolinka pro dotazy týkající se koronaviru (v provozu nepřetržitě) +420 725 191 367
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje
Infolinka KHS ke koronaviru (Po-Pá 14-19 hodin, So-Ne 9-19 hodin)

+420 602 730 251

Obecní úřad Zdechovice
Obecní úřad

+420 466 936 101

Starosta obce +420 606 660 236

Webové stránky Ministerstva zdravotnictví ke koronaviru: https://koronavirus.mzcr.cz

Další kontakty

Další důležité kontatky
Zdravotní pojišťovny - infolinky ke koronaviru
VZP +420 952 222 222
VoZP +420 844 888 888
ČPZP +420 810 800 800
OZP +420 261 105 555
ZP ŠKODA +420 800 209 000
ZPMV +420 844 211 211
RBP +420 800 213 213
Složky integrovaného záchranného systému

Telefonní centrum tísňového volání

112

Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje

155

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

150

Policie České republiky - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

158

Buďte informovaní!

Abyste se dozvěděli veškeré nové informace související s nouzovým stavem, šířením epidemie, přijatých opatřeních na celostátní úrovni i přímo v naší obci, doporučujeme sledovat naše aktuality a (pokud jste tak již neučinili), přihlásit se k odběru našeho newsletteru, prostřednictvím kterého obdržíte hlášení místního rozhlasu i další novinky přímo do vaší e-mailové schránky.

Roušky

Obecní úřad má k dispozici šité bavlněné roušky, a proto je zdarma nabízí potřebným. Vy, kteří máte o roušky zájem, nás kontaktujte na telefonním čísle 466 936 101 nebo nově si můžete roušky zdarma vyzvednou v prodejně Jednoty, v prodejně na sídlišti a nebo na poště Partner Zdechovice.

Je velmi důležité, aby se zejména senioři a lidé chronicky nemocní vyhnuli místům s větším počtem lidí.

Senioři

V souvislosti se stávající epidemiologickou situací si vás dovolujeme oslovit se žádostí, abyste pro své bezpečí omezili kontakty s veřejností. O nákupy a další potřebné záležitosti ať pro Vás prosíme obstarají vaši blízcí. Nechoďte ani do zdravotnických zařízení, pokud to naléhavost Vašeho zdravotního stavu nevyžaduje. Léky, které užíváte, může Váš lékař předepsat elektronickým receptem a recept zaslat na „chytrý“ mobilní telefon.

Jak vám můžeme pomoci

Protože ne všichni máte vlastní rodiny k dispozici, nabízíme Vám  po dobu nouzového stavu možnost zajistit tyto záležitosti prostřednictvím obce Zdechovice. Nemáte-li, kdo by vám nakoupil, vyřídil léky apod., kontaktujte telefonicky obecní úřad. Předejte kontakt na vás (nejlépe mobil) a uveďte svoji adresu. Následně budete telefonicky kontaktování a dohodneme vše potřebné. Veškerá předání mezi vámi a donáškovou službou musí proběhnout rychle u dveří.

Nákupy a další potřebné záležitosti lze domluvit od pondělí 16. 3. 2020 v době od 8:00 do 12:00 hodin na telefonním čísle 466 936 101.

Pro nákup platí pravidlo, že se musí jednat o běžný nákup potravin pro Vaši denní potřebu. Předpokládá se, že do 10 položek.

Úprava úředních hodin OÚ Zdechovice

Na základě Usnesení Vlády ČR ze dne 15. 3. 2020 č. 215 o přijetí krizového opatření se mění úřední a pokladní hodiny Obecního úřadu Zdechovice a to:

  • Pondělí 8:00 – 11:00 hod
  • Středa 13:00 – 16:00 hod

v ostatní dny bude úřad pro veřejnost uzavřen, prosíme spoluobčany, aby pečlivě zvážili, zda je skutečně nutné úřad navštívit. Toto nařízení platí s účinností do ODVOLÁNÍ.

Obecní knihovna Zdechovice uzavřena

V souladu s vyhlášením nouzového stavu Vládou ČR oznamujeme, že obecní knihovna je s platností od 16.3.2020 do odvolání UZAVŘENA.

Nakládání s odpady v době nouzového stavu a karantény

Nakládání s odpady v době nouzového stavu a karantény má svá zvláštní  pravidla, protože odpad může být zdrojem přenosu infekce. Dbejte na maximální míru ochrany a osobní hygienu při nakládání s odpady. Použité roušky, rukavice a kapesníčky ukládejte do plastového pytle. Ten odkládejte uzavřený do směsného komunálního odpadu. V žádném případě je nedávejte do tříděného sběru.

Žádné odpady NEODKLÁDEJTE mimo kontejnery a popelnice.

Pokud nejste nakaženi ANI V NAŘÍZENÉ karanténě – nakládejte se svými odpady jako doposud – třiďte odpady tak, jak jste zvyklí.

Osoby v karanténě odpad nyní NETŘÍDÍ! Hrozil by přenos infekce.  Jste-li v karanténě, odkládejte veškeré odpady do pevného plastového pytle, případně do dvou slabších pytlů. Po naplnění (nejpozději však do 24 hodin) pytel pevně zavažte a na povrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem. Poté jej můžete odložit do popelnic a kontejnerů na směsný odpad.

 

Vážení spoluobčané,
všichni se snažte minimalizovat celkový objem a množství odpadů, které není v současné době nutné produkovat. Chovejte se zodpovědně nejen sami k sobě a svému okolí, ale také k všem lidem, kteří pro nás zajišťují nakládání s odpady.

 

Krizový štáb obce Zdechovice

Informace o zřízení krizového štábu obce naleznete na úřední desce, resp. v této příloze...

Letáky s doporučením pro občany

Celou řadu informačních letáků naleznete v této aktualitě.

 


Poděkování 

Moc děkujeme dobrovolníkům, kteří nám nabídli pomoc a zhotovují roušky nebo nabídli jinou pomoc.

Děkujeme Elektrárně Chvaletice, která nám prostřednictvím generálního ředitele Václava Matyse předala 700ks respirátorů s označením FFP2. Respirátory použijeme ve prospěch zajištění služeb   obci (tj. obchod Jednota, obchod na sídlišti, kuchyně Penzionu T a pošta Partner). Ostatní budou předány osobám, které budou pečovat o osoby v karanténě nebo o naše seniory.