Výběrové řízení s aukcí na čp. 89 Řečany n.L. vč. pozemků

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: Úřední deska
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 3.9.2020
  • Příloh: 1

Obsah příspěvku

Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,Územní pracoviště Hradec Králové, Horova 180/10, 502 06 Hradec Králové, odbor Odloučené pracoviště Pardubice

oznamuje vyhlášení výběrového řízení č. HPU/17/2020 s aukcí na zjištění zájemce o koupi majetku ve vlastnictví státu, a to:

pozemky:

*stavební parcela č.89, druh půozemku - zastavěná plocha  a nádvoří, výměra 611m2

*pozemková parcela č. 556/4, druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití - manipulační plocha, výměra 156m2 

*pozemková parcela č. 556/26, druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití - manipulační plocha, výměra 129m2

zapsané na LV č.60000 pro katastrální území a obec Řečany nad Labem, v katastru  nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, včetně všech součástí, tj. zejména:

  • stavby Řečany nad LOabem, č.p. 85, bydlení, která je součástí pozemku st.p.č.89, hospodářské části domu - stodoly s chlévem, studny, venkovních úprav a trvalých porostů a včetně zde uložených movitých věcí bez hodnoty.

Prohlídka majetku se v případě zájmu uskuteční na základě osobní nebo telefonické domluvy s pracovníky ÚZSVM, Odbor odloučení pracoviště Pardubice. Bude-li zájemců více, bude po vzájemné dohodě určen termín hromadné prohlídky.

Nabídky budou přijímány v době vyhlášení VŘ, tj. pátku 24.7.2020 do čtvrtka 3.9.2020 do 9:00 hod. včetně. 

Vyhlášená minimální kupní cena za prodávaný nemovitý majetek: 1,250.000,- Kč.