Rozpočtové provizorium na rok 2020

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: Rozpočet
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 30.6.2020
  • Příloh: 1

Obsah příspěvku

 

Výpis usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce zdechovice

č. 8/2019, které se uskutečnilo v pondělí 16. 12. 2019 od  17,30 hodin

v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Zdechovicích čp. 5

 

"1/ Rozpočtové provizorium

Zastupitelstvo obce Zdechovice v souladu s § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech v platném znění stanovuje pravidla rozpočtového provizoria potřebná k zajištění plynulosti hospodaření územního správního celku ve výši upraveného rozpočtu loňského roku.

Tato pravidla rozpočtového provizoria se schvalují na dobu neurčitou. Hospodaření se jimi bude řídit vždy do doby schválení rozpočtu, pokud rozpočet nebyl schválen před 1. lednem příslušného roku.

Po schválení rozpočtu se příjmy a výdaje rozpočtového provizoria stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.

Dále ZO zplnomocňuje starostu obce k provedení změn rozpočtu v měsíci prosinci 2019 s tím, že na nejbližším zasedání ZO v r. 2020 bude toto předloženo formou rozpočtového opatření k projednání."

 

Zveřejněno dne: 30.12.2019

 

                                    Radomír Stříška,

                                    starosta obce