OZV č. 1/2015

OZV č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Zdechovice

  • Typ: Obecně závazná vyhláška
  • Autor: Obec Zdechovice
  • Označení: OZV č. 1/2015
  • Datum schválení: 31.8.2015
  • Platnost vyhlášky: 19.9.2015 - neuvedeno
  • Aktuálně platná?: ano
  • Vyhláška vyvěšena: - 19.9.2015
  • Příloh: 1