Základní škola Zdechovice

V září LP 1884 bylo čteno v nově otevírané budově Obecní školy ve Zdechovicích ze „Školních pravidel pro obecné školy“ Její Výsosti císařovny Marie Terezie. Té Výsosti, které vděčí generace Čechů a Slováků za dostupnost vzdělání.

Základní škola Zdechovice je málotřídní škola nacházející v lokalitě „Na Průhonu“ v samostatné budově čp. 65. Ročníky jsou spojovány v trojtřídním systému podle aktuálního počtu žáků a podle jednotlivých vyučovacích předmětů. Poskytuje vzdělání žákům I. stupně základní školy  v 1. až 5. ročníku.

Během školního roku mají žáci možnost získat nové poznatky, zážitky a ověřit si své znalosti cizího jazyka. Realizujeme studijně poznávací a sportovní pobyty pro naše žáky. Spolupráce  probíhá i  díky zapojení do mezinárodní partnerské činnosti - řecké školy . Učitelé naší školy budou střídavě působit v zahraničních školách.

Pro své žáky připravuje škola každoročně ozdravné pobyty spojené nejen s výukou, ale i sportovním a kulturním vyžitím - zimní ozdravný pobyt, letní ozdravný pobyt v Chorvatsku, školní “příměstský tábor”, studijně poznávací pobyt Řecko, krátkodobé pobyty spojené s poznáváním historie obce, jazykové pobyty, sportovní soustředění.

Žákům a zaměstnancům školy slouží ke vší spokojenosti vlastní školní jídelna. Zaměstnanci školní jídelny se snaží o pestrost jídelníčku, přísun vitamínů a výběr chutných jídel.

Výchovu a vzdělávání zajišťuje učitelský sbor v čele s ředitelem p. Mgr. Janem Mazalem.

Od července 1994 je základní škola samostatným právním subjektem.

Zápis

Podrobnosti k zápisu do ZŠ Zdechovice naleznete na http:www.skolazdechovice.cz

 

 

Základní škola Zdechovice - kontaktní údaje
Kontaktní údaje
Adresa školy: Zdechovice 65, 533 11 Zdechovice
Ředitel školy - telefon: (+420) 466 936 105
Třída, družina - telefon:   (+420) 466 936 010
Fax:   (+420) 466 936 011
E-mail: skolazdechovice@email.cz
Web: www.skolazdechovice.cz

Zajímavosti!

Podívejte se, jak vypadalo zahájení školního roku... (dávno tomu,...)

 

 

Mateřská škola Zdechovice

Tradice mateřské školy ve Zdechovicích sahá do roku 1960. Až do jara roku 1995 probíhala výuka ve společné budově základní školy a poté byla přestěhována do netradičních prostor třech podlaží bytového domu čp. 157 umístěného v lokalitě „Nad křížem“.

V současné době jsme jednotřídní mateřská škola s celodenním provozem (od 6 do 16 hodin) a kapacitou 25 dětí - zpravidla ve věku od 3 do 6ti let.

Výchovně vzdělávací činnost probíhá podle školního vzdělávací programu "Objevujeme a poznáváme svět a život", který vychází z RVP pro PV a je každý rok aktualizován tak, aby odpovídal novelám právních norem a aby obsah vzdělávání byl pro děti každý rok jiný, zajímavý a obohacující.  V příjemném prostředí, v pěkně zařízené herně s moderním vybavením, množstvím krásných hraček, knížek, didaktických pomůcek a materiálu pro výtvarné a jiné tvoření. Mateřská škola má upravenou prostornou zahradu s dvěma pískovišti, skluzavkou, houpačkami, bazénem, zahradními domky se spoustou hraček a materiálů umožňujících rozmanité činnosti dětí při pobytu venku. Pro děti se každoročně připravuje mikulášská nadílka, vánoční posezení s rodiči, masopustní karneval, vítání jara, výlety, divadelní představení, oslavy Dne dětí, odpoledne plné zábavy pro děti a jejich rodinné příslušníky, návštěvy v ZŠ ve Zdechovicích, ZUŠ v Přelouči, slavnostní rozloučení... Po dohodě s rodiči organizujeme - návštěvy solné jeskyně, před-plavecký kurz pro 5-6tileté , ozdravný pobyt v přírodě…


Důležitou součástí MŠ je i vlastní školní kuchyně, která klade hlavní důraz na vyváženou, zdravou a chutnou stravu. Kapacita naší kuchyně je 35 strávníků.

Výchovu a vzdělávání zajišťuje učitelský sbor v čele s ředitelkou pí. Zdeňkou Černou, o provozní zázemí se starají školnice a kuchařka. Od července 1994 je mateřská škola samostatným právním subjektem.  

Zápis

INFORMACE K ZÁPISU K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ ZDECHOVICE, okres Pardubice 

Bližší informace, dotazy elektronicky na známých e-adresách.

 

Pověřenec:

VN Konzult - Korejtková Kateřina vn.konzult@gmail.com

 

Dozorový úřad:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

 

 

Název projektu: Personální podpora v MŠ Zdechovice

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0006939 

 

 

Popis a výsledky aktivit

  • Školní asistent
    • Aktivita umožňuje poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem.
  • Projektový den ve výuce a mimo školu
    • Aktivita povede k rozvoji kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, které vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí.

 

Cíle

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

 

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Mateřská škola Zdechovice - kontaktní údaje
Kontaktní údaje
Adresa školy: Zdechovice 157, 533 11 Zdechovice
Telefon: (+420) 466 936 163
(+420) 739 630 576
E-mail: skolka@zdechovice.cz
 

Zajímavosti!

Podívejte se, jak vypadalo loučení se školkou...