Obecní vyhlášky

OZV č. 1/02

OZV č. 1/02 o omezení vstupu do honitby Spytovice
vyhláška vyvěšena: 22.7.2002 - 8.8.2002
platnost vyhlášky: 7.8.2002 - 31.12.2020
vyhláška byla schválena OZ dne: 17.6.2002

Obecně závazná vyhláška obce Zdechovice

č. 1/02 - o omezení vstupu do honitby Spytovice "Skalka"

Obecní zastupitelstvo obce Zdechovice schválilo na svém zasedání dne 17. června 2002 podle § 84 odst. 2 písm. i) zákona ź. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), vydat podle § 10 písm. a) a § 12 tohoto zákona a v souladu s § 22 odst. 2 zák.č. 23/1962 Sb., o myslivosti, v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Článek 1 - Vymezení hranice honitby

Honitba Spytovice "Skalka" se nachází v katastrálním území Spytovice. Její hranici tvoří cesta p.p.č. 539, vedoucí od hranice k.ú. Spytovice směrem na Škudly až po křižovatku s cestou p.p.č. 544, dále pak část cesty p.p.č. 544 východním směrem až k bližší hranici pozemku p.p.č. 250/4, dále tato hranice pozemku p.p.č. 250/4 až k hranici k.ú. Spytovice a dále hranice k.ú. Spytovice jižním směrem až k výchozímu bodu.

Článek 2 - Zákaz vstupu do honitby

Vstup osob do honitby Spytovice "Skalka" se z důvodu hnízdění a kladení mláďat zvěře zakazuje v době od 1. dubna do 15. října. Zákaz se netýká vlastníků a uživatelů dotčených pozemků užívaných k zemědělským účelům. Volné pobíhání psů je zakázáno.

Článek 3 - Sankce

Porušení této obecně závazné vyhlášky bude postihováno podle zákona č. 200/1990 Sb., opřestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 4 - Účinnost

  1. Vyhláška byla vyhlášena dne 22.7.2002 vyvěšením na úřední desce Obecního úřadu ve Zdechovicích.
  2. Vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem následujícím, tj. 7.8.2002.

Ing. Robert Chutic, starosta

Mgr. Hana Čeřovská, zástupce starosty

Přiložené (související) soubory:

Aktuality:

25.5.2018 GDPR
Videokronika obce [celý text]

rozšířené hledání »

Náhodná fotografie

Náves
Náves
Pokud chcete elektronickou poštou dostávat hlášení místního rozhlasu nebo informace o dění v obci, vepište svůj e-mail a označte o které informace máte zájem.
aktuality
místní rozhlas
WJUUM 

Předpověď počasí:

Počasí

Kontakt:

Obecní úřad Zdechovice
533 11 Zdechovice 5
tel./fax 466 936 101
e-mail: obec@zdechovice.cz
více informací o OÚ Zdechovice
informace dle z. č. 106/1999 Sb.

Upomínkové předměty:

Na našem obecním úřadě si můžete vybrat asi z pěti druhů pohlednic v ceně od 2 do 7 Kč a nově také dřevěnou Turistickou známku "Zámek Zdechovice" No. 1380 v ceně 25,- Kč.
pohlednice a známka

 

Dovolená Východní Čechy

copyright © 2006 - 2019 Obec Zdechovice - All rights reserved
powered by WebWorks WebCreator CMS © 2005 - 2019 Jan Volejník All rights reserved