Obecní vyhlášky

OZV 2/2006

Obecně závazná vyhláška obce Zdechovice č. 2/2006, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2006, o stanovení podmínek pro pořádání akcí typu technopárty a o zabezepčení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním
vyhláška vyvěšena: 13.10.2006 - 31.10.2006
platnost vyhlášky: 25.10.2000 - 31.12.2020
vyhláška byla schválena OZ dne: 9.10.2006

Obecně závazná vyhláška obce Zdechovice č. 2/2006,
kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2006, o stanovení podmínek pro pořádání akcí typu technopárty a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním

Zastupitelstvo obce Zdechovice se na svém zasedání dne 9.10.2006 usnesením č. 6/2006 usneslo vydat na základě § 10 písm. a) a b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. I

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006, o stanovení podmínek pro pořádání akcí typu technopárty a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním se mění takto:

1. V čl. 4 odst. 1 se vypouští: "a vyčkat s přípravami a uskutečněním akce typu technopárty do doby než obdrží od obecního úřadu písemné vyrozumění, že ohlášení je bezvadné".

 

Čl. II
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.

 

 

 

Ing. Robert Chutic, starosta obce, v.r.

Mgr. Jan mazal, místostarosta obce, v.r.

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 13.10.2006

Sejmuto z úřední desky dne:

 

Přiložené (související) soubory:

Aktuality:

25.5.2018 GDPR
Videokronika obce [celý text]

rozšířené hledání »

Náhodná fotografie

Kurt u bytovek
Kurt u bytovek
Pokud chcete elektronickou poštou dostávat hlášení místního rozhlasu nebo informace o dění v obci, vepište svůj e-mail a označte o které informace máte zájem.
aktuality
místní rozhlas
VVAGO 

Předpověď počasí:

Počasí

Kontakt:

Obecní úřad Zdechovice
533 11 Zdechovice 5
tel./fax 466 936 101
e-mail: obec@zdechovice.cz
více informací o OÚ Zdechovice
informace dle z. č. 106/1999 Sb.

Upomínkové předměty:

Na našem obecním úřadě si můžete vybrat asi z pěti druhů pohlednic v ceně od 2 do 7 Kč a nově také dřevěnou Turistickou známku "Zámek Zdechovice" No. 1380 v ceně 25,- Kč.
pohlednice a známka

 

Dovolená Východní Čechy

copyright © 2006 - 2019 Obec Zdechovice - All rights reserved
powered by WebWorks WebCreator CMS © 2005 - 2019 Jan Volejník All rights reserved