Obecní vyhlášky

Opatření Rady obce Zdechovice č. 2/02

Opatření Rady obce Zdechovice č. 2/02 - Řád multifunkčního kurtu
vyhláška vyvěšena: 3.9.2002 - 19.9.2002
platnost vyhlášky: 19.9.2002 - 31.12.2025
vyhláška byla schválena OZ dne: 3.9.2002

Opatření Rady obce Zdechovice č. 2/02

Řád multifunkčního kurtu

Multifunkční kurt je zařízením obce Zdechovice - je určen k provozování soutěžního a rekreačního sportu veřejnosti, sportovnímu tréninku mládeže organizovanému základní školou a tělovýchovnými organizacemi obce Zdechovice.

Všichni, kteří používají areál multifunkčního kurtu, jsou povinni respektovat tento provozní řád.

Hřiště je pro veřejnost přístupné v době od 7,00 do 22,00 hodin denně.

Přístup na kurt je možný pouze určeným vchodem.

Přednost v užívání kurtu má organizovaný trénink mládeže - dle rozvrhu umístěného přímo ve vývěsce či u osoby zodpovědné za kurt.

V případě většího individuálního zájmu je omezeno užívání kurtu na 1 hodinu - nedohodnou-li se zájemci jinak.

Na kurtu je zakázáno užívání nevhodné obuvi (kopačky, tretry...)

Při používání kurtu je každý povinen dodržovat čistotu a pořádek, neničit zařízení, dbát na bezpečnost svou i dalších uživatelů, uvést kurt do základního stavu (zákl. vybavení: volejbalové sloupky v pouzdrech).

V prostoru kurtu je přísně zakázáno:

  • kouření
  • požívání alkoholických nápojů a omamných látek
  • jízda na kole
  • venčení psů
  • malování a kreslení čímkoliv na plochu kurtu
  • vstup se žvýkačkou

Pro pořádání turnajů, sportovních a kulturních akcí je možné si kurt předem rezervovat. O rezervaci rozhoduje p. Mgr. Jan Mazal, Zdechovice 149, který je osobou zodpovědnou za kurt.

Vstup a užívání kurtu mimo organizované akce je na vlastní nebezpečí - obec nenese odpovědnost ani za odložené věci, ani za úrazy.

S povolením Obecního úřadu ve Zdechovicích lze pořádat v areálu multifunkčního kurtu i kulturní akce.

Porušení tohoto Řádu může být důvodem k vykázání z areálu.

 

Schváleno radou obce dne 3.9.2002

Doplněno 11.8.2004

Ing. Robert Chutic, v.r., starosta obce

Přiložené (související) soubory:

Aktuality:

25.5.2018 GDPR
Videokronika obce [celý text]

rozšířené hledání »

Náhodná fotografie

Ruční práce
Ruční práce
Pokud chcete elektronickou poštou dostávat hlášení místního rozhlasu nebo informace o dění v obci, vepište svůj e-mail a označte o které informace máte zájem.
aktuality
místní rozhlas
JBEZN 

Předpověď počasí:

Počasí

Kontakt:

Obecní úřad Zdechovice
533 11 Zdechovice 5
tel./fax 466 936 101
e-mail: obec@zdechovice.cz
více informací o OÚ Zdechovice
informace dle z. č. 106/1999 Sb.

Upomínkové předměty:

Na našem obecním úřadě si můžete vybrat asi z pěti druhů pohlednic v ceně od 2 do 7 Kč a nově také dřevěnou Turistickou známku "Zámek Zdechovice" No. 1380 v ceně 25,- Kč.
pohlednice a známka

 

Dovolená Východní Čechy

copyright © 2006 - 2019 Obec Zdechovice - All rights reserved
powered by WebWorks WebCreator CMS © 2005 - 2019 Jan Volejník All rights reserved