Obecní vyhlášky

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011

o místních poplatcích
vyhláška vyvěšena: 24.2.2011 - 12.3.2011
platnost vyhlášky: 12.3.2011 - 19.1.2038
vyhláška byla schválena OZ dne: 22.2.2011

OBEC ZDECHOVICE
Obecně závazná vyhláška č. 1/2011,
o místních poplatcích

Zastupitelstvo obce Zdechovice, na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, se rozhodlo dne 24.1.2011, b.č 2 a následně 22.2.2011 pod b. č. 2 vydat tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Místní poplatek ze psů
Zastupitelstvo obce se rozhodlo zrušit poplatky ze psů.

Čl. 2
Zrušovací ustanovení
Zrušují se bez náhrady obecně závazná vyhlášky č. 1/2003 obce Zdechovice o místním poplatku ze psů ze dne 15.12.2003 a č. 1/2004 obce Zdechovice o místním poplatku ze psů ze dne 29.3.2004.

Čl. 3
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem .................. / patnáctým dnem po dni vyhlášení.

 


...................................                            .........................................
Mgr. Hana Čeřovská                                         Ing. Robert Chutic
místostarostka                                                   starosta

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 24.2.2011
Sejmuto z úřední desky dne:

Přiložené (související) soubory:

Aktuality:

25.5.2018 GDPR
Videokronika obce [celý text]

rozšířené hledání »

Náhodná fotografie

Liška
Liška
Pokud chcete elektronickou poštou dostávat hlášení místního rozhlasu nebo informace o dění v obci, vepište svůj e-mail a označte o které informace máte zájem.
aktuality
místní rozhlas
FXUKB 

Předpověď počasí:

Počasí

Kontakt:

Obecní úřad Zdechovice
533 11 Zdechovice 5
tel./fax 466 936 101
e-mail: obec@zdechovice.cz
více informací o OÚ Zdechovice
informace dle z. č. 106/1999 Sb.

Upomínkové předměty:

Na našem obecním úřadě si můžete vybrat asi z pěti druhů pohlednic v ceně od 2 do 7 Kč a nově také dřevěnou Turistickou známku "Zámek Zdechovice" No. 1380 v ceně 25,- Kč.
pohlednice a známka

 

Dovolená Východní Čechy

copyright © 2006 - 2019 Obec Zdechovice - All rights reserved
powered by WebWorks WebCreator CMS © 2005 - 2019 Jan Volejník All rights reserved