Obecní vyhlášky

Nařízení obce č. 1/2013

TRŽNÍ ŘÁD
vyhláška vyvěšena: 13.11.2013 - 1.12.2013
platnost vyhlášky: 29.11.2013 - 19.1.2038
vyhláška byla schválena OZ dne: 4.11.2013
Nařízení obce Zdechovice č. 1/2013 TRŽNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce Zdechovice se na svém zasedání dne 4.listopadu 2013 usnesením č. 7/2013 pod bodem č. 7 usneslo vydat na základě §18 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením §11 odst. 1 a § 84 odst. 3 zákona č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení: Článek 1 Tímto nařízením se na území obce Zdechovice nevymezují místa pro prodej a poskytování služeb, nestanoví se tak ani kapacita a přiměřená vybavenost tržišť, doba prodeje zboží a poskytování služeb na tržišti, pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti na tržišti ani pravidla, která musí dodržet provozovatel tržiště k zajištění jeho řádného provozu. Článek 2 Základní pojmy (1) Prodejce a) Fyzická nebo právnická osoba s příslušným oprávněním k podnikání podle zvláštního zákona1) b) Osoby podnikající podle zvláštních právních předpisů c) Fyzická osoba nabízející zemědělské produkty z vlastní drobné zemědělské výroby. (2) Pochůzkový prodej – prodej a poskytování služeb provozované formou pochůzky, bez prodejního zařízení, při němž je zákazník vyhledáván na veřejně přístupných místech (3) Podomní prodej – prodej a poskytování služeb provozované bez prodejního zařízení pochůzkou v neveřejných prostorách, zejména v domech určených k bydlení. (4) Území obce tvoří tato katastrální území: Zdechovice, Spytovice. Článek 3 Na území obce je zakázán podomní a pochůzkový prodej. Článek 4 Sankce Porušení tohoto nařízení bude postihováno podle příslušných právních předpisů2) Článek 5 Účinnost Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. Mgr. Hana Čeřovská Ing. Robert Chutic místostarostka obce starosta obce Pozn. 1) Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 2) Zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů Vyvěšeno: 13.11.2013 Sejmuto: 29.11.2013

Přiložené (související) soubory:

Aktuality:

25.5.2018 GDPR
Videokronika obce [celý text]

rozšířené hledání »

Náhodná fotografie

Děti
Děti
Pokud chcete elektronickou poštou dostávat hlášení místního rozhlasu nebo informace o dění v obci, vepište svůj e-mail a označte o které informace máte zájem.
aktuality
místní rozhlas
JJECB 

Předpověď počasí:

Počasí

Kontakt:

Obecní úřad Zdechovice
533 11 Zdechovice 5
tel./fax 466 936 101
e-mail: obec@zdechovice.cz
více informací o OÚ Zdechovice
informace dle z. č. 106/1999 Sb.

Upomínkové předměty:

Na našem obecním úřadě si můžete vybrat asi z pěti druhů pohlednic v ceně od 2 do 7 Kč a nově také dřevěnou Turistickou známku "Zámek Zdechovice" No. 1380 v ceně 25,- Kč.
pohlednice a známka

 

Dovolená Východní Čechy

copyright © 2006 - 2019 Obec Zdechovice - All rights reserved
powered by WebWorks WebCreator CMS © 2005 - 2019 Jan Volejník All rights reserved