Odpad

Odvoz odpadu v roce 2019
Harmonogram svozů je uveden ve spodní části stránky.

Svozy popelnic o obsahu 110-120l pro rok 2019

V roce 2019 bude komunální odpad v popelnicích vyvážen každé pondělí po celý rok.

Odstraňování odpadů, vzniklých na území našich obcí

Hřbitovní odpad

Podle svozového kalendáře popelnic pro občany, cena je zahrnuta v pronájmu hrobového místa.

Bio odpad

V roce 2019 je možné za úhradu Kč 200,- zapůjčit nádobu na bioodpad.

Harmonogram svozu bioodpadu v roce 2019 najdete níže v přiloženém dokumentu.

 • vhodit lze: listí, plevele, tráva, odpady z ovoce a zeleniny, zakžené potraviny, spadané ovoce, skořápk ořechů, vajec, sedliny kávy a čaje (i s filtrem), pokojové květiny, řezané květiny (bez drátků a stuh), peří, vlasy, papírové kapesníky, ubrousky, papírové sáčky
 • vhodit nelze: pleny, obvazy, plastové kelímky, sáčky, obaly, tekuté zbytky potravin (nápojů), plechovky, hliníkové folie, krabice tetrapak, textilie, kůže, vlna, dřevo, prospekty, noviny, objemné zelené odpady jako větve stromů nebo pařezy, uhynulá zvířata apod.
Komunální odpad:

Popelnice obsahu 110 litrů - podle svozového kalendáře, cena pro rok 2019 je 300,- Kč za popelnici a rok. Obsahuje: pronájem nádoby, pravidelný odvoz a uložení. Výměna nádoby zničené obvyklým opotřebením - zdarma - předávací místo obecní úřad. Za obvyklé opotřebení se nepovažuje - propálení, rozbití, utržení nosných ok způsobené přetěžováním - nosnost nádoby je 65 kg - viz smlouva. Životnost nádoby je min. 5 let. V případě, že se nejedná o obvyklé opotřebení, nádobu vyměníme, ale požadujeme úhradu. V případě krádeže popelnice či ztrátě je požadována úhrada popelnice nové.

Úhradu  za popelnice je je možné provést v hotovosti na Obecním úřadě ve Zdechovicích ve středu ve středu 16. ledna, ve středu 23.ledna a ve středu 30. ledna 2019 mezi 8-12 hod a 13 - 17 hodinou, ve Spytovicích v čp. 14 dne 24.1.2019 od 14,00 do 16,30 hodin.  Doporučujeme úhradu bankovním převodem na účet č. 4626561/0100, VS: 9 (pouze domy ve Spytovicích) čp. domu 2019 (příklad: čp. 96 Zdechovice: 962019, čp. 50 Spytovice:9502019). Po prokázané úhradě si u nás můžete samolepku vyzvednout kdykoliv. PROSÍME O ÚHRADU AŽ V ROCE 2019. DĚKUJEME.

Od 1. února 2019 budou vyváženy  jen popelnice označené nálepkami pro rok 2019.

Důležitá poznámka: cena 300,- Kč za komunální odpad je cenou dotovanou obcí a platí pro trvale bydlící i chalupáře bez ohledu na intenzitu užívání a bez ohledu na to, zda se jedná o komunální odpad z podnikání místních podnikatelů nebo odpad soukromý. Tato cena je stejná i pro vícečlenné domácnosti. Každý majitel nemovitosti může požádat i o více popelnic za stejnou roční cenu. Zaplacením ceny za popelnici a podpisem smlouvy je občan zapojen do systému odstraňování odpadu a má tyto další výhody:

Další výhody
 1. Každý občan, který má u nás zaplacenu popelnici v uvedené ceně má právo odložit ZDARMA velký komunální odpad do kontejnerů nosnosti 3 t, které jsou trvale přístupny na vyhrazených místech ve Zdechovicích a ve Spytovicích. Platí i pro podnikatele se sídlem plátcovy pokladny na našich katastrech.
 2. Stanoviště nebezpečného odpadu: Po dohodě s obecním úřadem a v jeho provozní době lze v čp. 96 Zdechovice odložit bezplatně (v odůvodněných případech a po dohodě i mimo tuto dobu): oleje, barvy, ředidla, obaly, hadry, štětce ap. od těchto látek znečištěné, žářivky, akumulátory, suché baterie, elektroniku, televizní obrazovky a monitory, odpad ze zdravotnictví, velké spotřebiče jako lednice, boilery, sporáky ap. Předávací místo - obecní úřad.

Tříděný odpad

Každý občan - ale i návštěvník obcí může zcela zdarma odložit tříděný odpad do zvláštních kontejnerů, které jsou trvale přístupné na těchto stanovištích:

 • Zdechovice - u prodejny JEDNOTA, na sídlišti - Zdechovice - sever, U Ovčína, ve Spytovicích na návsi a na parkovišti po bývalém čp. 29.
Žluté - plasty
 • vhodit lze: PET láhve po sešlápnutí, kelímky, sáčky, folie, polystyren, výrobky a obaly z plastu
 • vhodit nelze: novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek - olejů, chemikálií, barev ap.
Modré - papír
 • vhodit lze: noviny, časopisy, letáky, knihy, sešity, krabice (prosíme rozložit), kancelářský papír
 • vhodit nelze: mokrý mastný a jinak znečištěný papír, papír voskovaný a kopíráky, použité papírové pleny a hyg. potřeby
Zelené - skleněné láhve
 • vhodit lze: láhve všech barev, skleněné střepy a tabulové sklo
 • vhodit nelze: keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo, zrcadla, televizní obrazovky, nevhazujte sem prosím láhve v igelitových taškách
Zelený kovový kontejner - odpady rostlinného původu
 • vhodit lze:  listí, plevele, tráva, odpady z ovoce a zeleniny, spadané ovoce, pokojové květiny, řezané květiny (bez drátků a stuh)
Černá nádoba - kovy
 • vhodit lze: kovové obyly od potravin, drobné kovové předměty
Černá nádoba - použité jedlé oleje
 • vhodit lze: odložený jedlý olej a tuky výhradně rostlinného původu z domácnosti v plastových lahvích o objemu do 2l

 

Máte-li problém, do kterého kontejneru uložit Vás odpad, sledujte samolepky na kontejnerech, nebo se s námi spojte, rádi Vám poradíme.

Do těchto kontejnerů a kontejnerů na velký komunální odpad určitě nepatří - kuchyňský a jateční odpad, mrtvá zvířata, léky, nebezpečný odpad (co je nebezpečný odpad viz výše).Přiložené (související) soubory:

Aktuality:

25.5.2018 GDPR
Videokronika obce [celý text]

rozšířené hledání »

Náhodná fotografie

Den úcty ke stáří 8.12.2006-c6
Den úcty ke stáří 8.12.2006-c6
Pokud chcete elektronickou poštou dostávat hlášení místního rozhlasu nebo informace o dění v obci, vepište svůj e-mail a označte o které informace máte zájem.
aktuality
místní rozhlas
QVUXF 

Předpověď počasí:

Počasí

Kontakt:

Obecní úřad Zdechovice
533 11 Zdechovice 5
tel./fax 466 936 101
e-mail: obec@zdechovice.cz
více informací o OÚ Zdechovice
informace dle z. č. 106/1999 Sb.

Upomínkové předměty:

Na našem obecním úřadě si můžete vybrat asi z pěti druhů pohlednic v ceně od 2 do 7 Kč a nově také dřevěnou Turistickou známku "Zámek Zdechovice" No. 1380 v ceně 25,- Kč.
pohlednice a známka

 

Dovolená Východní Čechy

copyright © 2006 - 2019 Obec Zdechovice - All rights reserved
powered by WebWorks WebCreator CMS © 2005 - 2019 Jan Volejník All rights reserved