Výpůjční řád Knihovny obce Zdechovice

Knihovna obce Zdechovice půjčuje na základě tohoto výpůjčního řádu:

Článek 1

Vypůjčovat si knihovny z obecní knihovny má právo každý občan, který se přihlásí za čtenáře a souhlasí s výpůjčním řádem.

Článek 2

Každý čtenář obdrží legitimaci. Poplatek za vystavení legitimace je 5 Kč.

Článek 3

Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je 2 měsíce u knih a 14 dnů u časopisů. Lhůta může být prodloužena na požádání před jejím uplynutím, jinak bude vybírán poplatek z prodlení ve výši 5 Kč za každou knihu.

Článek 4

Každý čtenář je povinen:

  • v prostorách knihovny zachovávat klid a pořádek
  • dodržovat pokyny knihovníka
  • s vypůjčenou kniho šetrně zacházet, nepodtrhávat text, chránit ji před poškozením a včas ji vracet.

Čtenář nesmí vypůjčenou knihu půjčovat dalším osobám, ručí za ni až do jejího vrácení. Ztracenou knihu musí nahradit stejným titulem, nebo zaplatit cenu knihy +20%.

Článek 5

Poplatky:
  • za 1. upomínku nevrácených výpůjček 10 Kč, za 2. upomínku 20 Kč
  • za ztrátu čtenářského průkazu a vystavení duplikátu 5 Kč
  • za poškození knihy částka podle posouzení knihovnicí

Článek 6

Knihovna pracuje vždy v pondělí a ve čtvrtek od 17 do 19 hodin. V té době mohou návštěvníci využívat i počítačové pracoviště s možností připojení na internet.

Článek 7

Tento výpůjční řád byl schválen Obecním úřadem ve Zdechovicích dne 20. prosince 2002 a nabývá platnosti 1.1.2003.

Aktuality:

25.5.2018 GDPR
Videokronika obce [celý text]

rozšířené hledání »

Náhodná fotografie

Z výstavy...Již jen vzpomínka, nyní jsou v Drobovicích u Čáslavi.
Z výstavy...Již jen vzpomínka, nyní jsou v Drobovicích u Čáslavi.
Pokud chcete elektronickou poštou dostávat hlášení místního rozhlasu nebo informace o dění v obci, vepište svůj e-mail a označte o které informace máte zájem.
aktuality
místní rozhlas
LGEBX 

Předpověď počasí:

Počasí

Kontakt:

Obecní úřad Zdechovice
533 11 Zdechovice 5
tel./fax 466 936 101
e-mail: obec@zdechovice.cz
více informací o OÚ Zdechovice
informace dle z. č. 106/1999 Sb.

Upomínkové předměty:

Na našem obecním úřadě si můžete vybrat asi z pěti druhů pohlednic v ceně od 2 do 7 Kč a nově také dřevěnou Turistickou známku "Zámek Zdechovice" No. 1380 v ceně 25,- Kč.
pohlednice a známka

 

Dovolená Východní Čechy

copyright © 2006 - 2019 Obec Zdechovice - All rights reserved
powered by WebWorks WebCreator CMS © 2005 - 2019 Jan Volejník All rights reserved