Klub důchodců

Historie a současnost

Klub důchodců - ilustrační fotoZlatým písmem by měla být historie klubu napsána do kroniky obce, svojí činností od doby jeho založení. Začátek byl dne 24.4.1976, kdy došlo k prvnímu setkání důchodců v sále OB v 17 hodin. Z obcí Spytovice, Morašice a Zdechovice se jich sešlo 180. Účinkovaly dvě hudby, hrály lidové písně, rozezpívaly celý sál. Také nejstarší babičce, 92leté Alžbětě Rambouskové ze Stavce z čp. 80, se setkání moc líbilo. Dala si zahrát svou oblíbenou písničku "Kde potok lučinou pospíchá" a celou si ji zazpívala. Z tváří přítomných důchodců byla vidět radost a poděkování za toto setkání, radost, že se na starou generaci nezapomíná. Projev měl Josef Říha. Po podávaném občerstvení si mohl každý zatancovat. Klub důchodců - ilustrační fotoSetkání trvalo do půlnoci a důchodci se loučili s přáním "brzy nashledanou". Důchodce přivezl a domů odvezl autobus JZD. Hlavním organizátorem tohoto setkání byl Josef Klapač, Josef Mach, Josef Říha, ze Spytovic Jaroslav Procházka, z Morašic Čeněk Vančura. Finančně akci zajistila Osvětová beseda, Jan Řeřicha, a MNV, Oldřich Sotona. Ochotně přijal při zajišťování programu spolupráci (a konferenciera) Rudolf Ďatko.

Setkání se opakovalo ještě pětkrát. Poslední bylo jen pro důchodce ze Zdechovic. Organizátoři s velkou chutí a láskou připravovali všechna setkání ve vkusné výzdobě sálu. Také obětavě ve dvojicích každého důchodce pozvali. Na přání důchodců (ještě než byl založen klub) byly pořádány čtyři úspěšné zájezdy. Vedoucími zájezdu byli Ladislav Trávníček, Josef Říha a Josef Vaněk. V té době byl zvolen přípravný výbor Klubu důchodců a za účasti a spolupráce Rudolfa Ďatka, předsedy MNV, zajistil taneční zábavu. Zábava se vydařila s dobrou účastí a hlavně důchodcům finančně přispěla k založení klubu.

Klub důchodců - ilustrační fotoPřípravný výbor se scházel na MNV a měl starosti s místností, kde by se budoucí klub důchodců měl scházet. Konečně se zrodil nápad, že jídelna JZD v bývalém hostinci u Chuticů se neužívá. Žádost předsedovi JZD byla kladně vyřízena a místnost pro klub důchodců byla zajištěna a předána bezplatně k užívání v roce 1988. Místnost měla přívětivé prostředí, důchodci se tam rádi po čtrnácti dnech scházeli, měli pocit, že jsou jedna rodina bez rozdílu, ze které jsou vesnice. Byly to chvíle prozářené vlídností, které si vylepšovali zpěvem, dobrou náladou a zapomínali na stáří, bolesti a utrpení, který tento věk přináší důchodci. Oslavovali své svátky, narozeniny a přinášeli různé sladkosti, které při kávě, kterou pravidelně vařili, výborně chutnaly. Klub důchodců - ilustrační fotoÚčastníků se scházelo kolem čtyřiceti. Na přednášky byli zváni cestovatelé po různých zemích, lékaři i ti, kteří různým způsobem dovedli zaujmout. Během každého roku byly uskutečněny dva až tři zájezdy po zajímavých místech. Zájezd vždy vedl Josef Říha. Byly jednodenní a oblíbené.

Přišel rok 1990 a s ním možnost restituce. Hostinec převzala bývalá majitelka a důchodci se neměli kde scházet. Nabízela se bývalá židovská modlitebna, ale pro příkré schody, které tam vedly, nebyla pro důchodce vhodná. Místnost na obecním úřadě byla přijata s povděkem, ale byla malá. Snížil se počet důchodců, kteří pro různá onemocnění nemohli docházet. Zájem nových důchodců byl malý a bohužel vzájemné vztahy se také zhoršily.

Klub důchodců - ilustrační fotoZásluhou starosty obce Ing. Roberta Chutice a zastupitelstva byla předána důchodcům nová krásná kulturní místnost v bývalém ruském domě. V této chvíli máme přání, aby se klub stal důchodcům radostným stánkem, aby do něj důchodci rádi chodili a byl provoněn zpěvem a smíchem a byl požehnán ohleduplností, vlídností a velkou návštěvností. Různé propagace k získání nových důchodců nevyšly kladně. Je to vážné onemocnění současné generace, která nemá zájem pro kolektivní družnost, jaká byla v minulosti.

Josef Říha

Související dokumenty:

Aktuality:

25.5.2018 GDPR
Videokronika obce [celý text]

rozšířené hledání »

Náhodná fotografie

Celkový pohled z Hrůšovy skaličky
Celkový pohled z Hrůšovy skaličky
Pokud chcete elektronickou poštou dostávat hlášení místního rozhlasu nebo informace o dění v obci, vepište svůj e-mail a označte o které informace máte zájem.
aktuality
místní rozhlas
MFYVV 

Předpověď počasí:

Počasí

Kontakt:

Obecní úřad Zdechovice
533 11 Zdechovice 5
tel./fax 466 936 101
e-mail: obec@zdechovice.cz
více informací o OÚ Zdechovice
informace dle z. č. 106/1999 Sb.

Upomínkové předměty:

Na našem obecním úřadě si můžete vybrat asi z pěti druhů pohlednic v ceně od 2 do 7 Kč a nově také dřevěnou Turistickou známku "Zámek Zdechovice" No. 1380 v ceně 25,- Kč.
pohlednice a známka

 

Dovolená Východní Čechy

copyright © 2006 - 2019 Obec Zdechovice - All rights reserved
powered by WebWorks WebCreator CMS © 2005 - 2019 Jan Volejník All rights reserved